Seniornett Horten - Horten Seniornett


Nyheter


God Påske - husk 21. april


Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/4/h/horten-seniornet/www/index.php on line 68

Postet 06.april.2022, klokken 17:54. av bjørn jakobsen

 

 

 

Da ønsker Seniornett Horten alle sine medlemmer og samarbeidspartnere

                         en riktig god påske!

Husk!   Bare få dager etter påskeferien, den 21. april, har vi vårt neste temamøte. 

Da er det politibetjent og fagansvarlig for datakriminalitet Andreas Henriksen fra Sør-Øst Politidistrikt som kommer til Horten. Han har kalt tema:

«Nettrelatert bedrageri»

Tema har jo i løpet av «Korona-tiden» ikke blitt mindre aktuelt.

Oppfordring: Sørg for å ha fri og møt på Aktivitetssenteret den 21. april 2022, kl. 18.00!

Vi kan love en spennende og lærerik kveld.

replica watches

Styret.

 


Les hele artikkelen!

«Kjente og ukjente kilder i slektsforskningen»

Postet 30.mars.2022, klokken 10:19. av bjørn jakobsen

 Seniornett Horten arrangerte den 24. mars sitt første temamøte for sesongen. Våre temamøter er åpne for alle interesserte både medlemmer og ikke-medlemmer og vi kunne denne gangen ønske nesten 40 personer velkommen. Temaet var denne gangen:

«Kjente og ukjente kilder i slektsforskningen»

Det var Hortens-gutten og historikeren Stian Myrabø Løkeberg som innledet til debatt. Han har slektsforskning som spesialitet, det merket vi. Det finnes jo både digitaliserte og annet arkivmateriale som interesserer en slektsforsker. Noe av materialet er allerede digitalisert, men en stor del er ennå i form av dokumenter og arkivkort som man må bla i og finne informasjonen selv.

Digitaliseringen bremses av lovgivingen som har satt grenser for tilgjengeligheten av personbaserte opplysninger. Vi har nettopp et arbeid i gang med digitaliseringen av folketellingen i 1920 – der karantenetiden er hele 100 år. Det er lang tid for en slektsforsker som kanskje er spesielt opptatt av de nærmeste slektsleddene. 

Det finnes imidlertid spennende kilder som har bare 60 års karantene eller er helt åpne for innsyn. I Stian sitt foredrag  presenterte han flere av disse. Spesielt interessant er kanskje kilder fra 2. verdenskrig med bilder og fakta. Nortraship kom så sent som i 1972 og var et oppgjør til alle de som hadde seilt ute fra 1. juli 1940 til 30. juni 1945. Spennende kilder for å nevne noen.

Vi legger ved hele referatet med illustrasjoner. Stian Løkebergs illustrasjoner av foredraget legges også ut i sin helhet.

Referat fra temakveld 24.3.22: "Kjente og ukjente kilder i slektsforskningen"

Stian Løkeberg: ForedragsillustrasjonerLes hele artikkelen!

Referat årsmøte 2022

Postet 12.mars.2022, klokken 12:20. av bjørn jakobsen

Janne Kjellsen og Per Olav Andersen skapte en god stemning med musikk og sang ved åpningen av Seniornett Hortens årsmøte den 3. mars på Aktivitetssenteret i byen. Vi var veldig glade over igjen å kunne møte våre medlemmer etter 2 års drift uten fysisk møtevirksomhet. Vi rakk så vidt å avholde årsmøtet i 2020 før pandemien satte en stopper for «større» ansamlinger. Håper samfunnet holdes åpent over lengre tid slik at vi igjen kan yte den servise som vår medlemmer fortjener.

Helt stopp har vi ikke hatt i vår virksomhet disse 2 årene. Både undervisningen og teknisk support har blitt gjennomført og tilpasset smittevernreglene, riktignok litt på sparebluss, men vi har i alle fall forsøkt å imøtekomme en viss etterspørsel.

Styret har i denne perioden sittet med forlengelse av perioden med 1 år. Beslutningen ble i 2021 tatt på bakgrunn av en e-post til medlemmene. Også papirene ble formidlet på vår hjemmeside uten merknader fra medlemmene.

På møtet den 3. mars 2022 kunne vi igjen hilse ca 20 personer velkommen - vi er tilfreds med frammøtet, men håper selvsagt at oppslutningen øker etter hvert som vi blir tryggere og flere tørr å møte andre mennesker igjen.

Alle papirene var også denne gangen lagt ut på vår hjemmeside: www.seniornett-horten.com.

Som vi skriver i årsberetningen, har vi i denne perioden lært at uten digitale løsninger hadde hverdagen blitt enda vanskeligere. Hjemmekontor og bruk av ulike digitale programmer for møte-avvikling er bare et eksempel på det vi har måttet lære.. Helsnorge.no har gitt oss koronasertifikat og oversikter over resepter og våre egne helseavtaler etc. Det er utrolig mange flere «apper» som har preget hverdagen vår disse 2 årene. Vi mener det er en risikosport i dagens samfunn å stå utenfor den digitale hverdagen. Likevel opplever vi at mange snur ryggen til utviklingen. Hva skyldes det? Møtet var enig i at det kanskje er en slags følelse av resignasjon som melder seg. For mange går det så fort og forandringene blir så mange at man gir opp å følge med. Dette er en stor utfordring for samfunnet og ikke minst noe vår organisasjon må ta tak i.

Seniornett Horten har god økonomi ikke minst takket være fordelaktige avtaler med Horten kommune. Lav aktivitet har imidlertid ført til at utgiftene har vært lavere, mens inntektene trass nedgang i medlemstallet har noenlunde stabile. Vanligvis har annonsering og gjennomføring av våre temakvelder vært blant de store utgiftspostene. Året 2021 gikk derfor med et overskudd i underkant av kr 20 000,-., Vi betale ingen husleie og nyter også godt av gratis nettoppkobling. Ingen av våre tillitsvalgte får betaling.

Det synkende medlemstallet beklager vi, men forstår at liten aktivitet gir dalende oppslutning. Vi  hadde nå ved utgangen av 2021 -  213 medlemmer, det laveste tallet på mange år.

SNH fremhever følgende og ønsker å gjenta det i markedsføringen:

 • Som medlem får du en lærer helt for deg selv i 8 timer med 2 timer veiledning i 4 uker til en pris av kr 250,-
 • Du kan snakke med oss hver onsdag mellom 12 og 14 på Aktivitetssenteret – gratis veiledning – eller ringe oss når du har problemer.
 • Du får teknisk hjelp enten ved å levere utstyret på Aktivitetssenteret eller be om at vi kommer hjem til deg. Teknisk hjelp koster kr 200 + kr 100 i evt. reisedekning og evt. deler etter behov,
 • Vi gjennomfører 6 temakvelder i året. Disse er gratis og åpne for alle som ønsker å komme.

Styret har i mange år praktisert en begrensning i anledningen til å tegne medlemskap. Det har imidlertid de sener årene blitt mer og mer klart at seniorene, uansett alder,, ikke er den eneste gruppen som har problemer med å være på høyde med den digitale utviklingen. Vi la derfor fram forslag om å utvide tilbudet:

 • Alle seniorer over 55 år – uten betingelser
 • Alle innbyggere som av ulike årsaker faller utenfor det aktive yrkeslivet og heller ikke er i utdanning.

Foreningen har ingen aldersgrense, men forutsetter at alle som søker er over 18 år. SNH vil vurdere de yngste spesielt og tror de fleste mestrer den digitale hverdagen uten nevneverdige problemer. Yrkesaktive og skoleungdom forutsettes å hente sine kunnskaper i samarbeid med arbeidsgiver og på skolen.»

På spørsmål om Seniornett ikke er en organisasjon for seniorer, er styret enig om å tolke navnet som en organisasjon der seniorer tar medansvar (av seniorer). Årsmøtet ga enstemmig sin tilslutning til vedtektsendringen.

I et samarbeid som ble innledet med Horten Bibliotek ( som forvalter hjelp ut fra NAV, Digihjelpen) dukket også spørsmålet opp om alle som kunne gå på kurs også måtte være medlemmer i Seniornett. Styret bestemte da at dette prinsippet burde vi også fravike. Nå kan alle som omfattes av vedtektenes definisjon av medlemskap søke om å få gå på kurs, men de som ikke ønsker medlemskap betaler en høyere pris (kr.500,-) Det samme gjelder teknisk hjelp.

Valg. Det sittende styre ble gjenvalgt:

replica watches

trustytime99.com

 

 

   Sitter til

Leder:

Bjørn Jakobsen, gjenvalg for 1 år

2023

Sekretær:

Marit Pettersvold, gjenvalg for 2 år

2024

Kasserer:

Erik Frønæs, gjenvalg 1 år

2023

Styremedlem:

Ali Behmanesh

2024

Styremedlem

Mogens Ryvænge

2024

Varamedlem

Elin Wilkin, gjenvalg for 1 år

2023

Varamedlem

Arnfinn Røren, gjenvalg for 1år

2023

Bjørn Jakobsen, referent

 


Les hele artikkelen!

Årsmøtepapirene 2022

Postet 21.februar.2022, klokken 09:48. av bjørn jakobsen

Da er alle årsmøtepapirene klare. Styret håper vi kan møte mange medlemmer på vårt første møte med dere i 2022. Det er mye vi bør diskutere og igjen få høre hva dere ønsker av oss. Vel møtt den 3. mars!

 1. Dagsorden for møtet
 2. Årsberetning for 2021
 3. Økonomi
  1. Balanse
  2. Resultat
  3. Budsjett
  4. Revisorerklæring
 4. Endring av vedtektenes §3
 5. Valg
  1. Nytt styre
  2. Revisor
  3. märkesväskor kopior online

Rolex Replica Watches Replica Watches

Rolex Replica Watches hellorolex.watch

 Les hele artikkelen!

Årsmøte 2022 - 3. mars

Postet 08.februar.2022, klokken 12:41. av bjørn jakobsen

Da annonserer vi - med glede og optimisme - det blir årsmøte i Seniornett Horten den 3. mars 2022.  Styret  er veldig glad for igjen å kunne innkalle til en diskusjon med medlemmene i Seniornett Horten. Vi har følt oss temmelig isolerte i tiden fra mars 2020 til nå - selv om vi hele tiden har greidd å holde en viss aktivitet gående. Noen har gått på kurs - 1 til 1 og overholdt restriksjonene og den berømmelige meteren. Andre har fått teknisk og annen hjelp både ved hjemmebesøk og veiledning på Horten Aktivitetssenter. Men, kjære medlemmer, vi føler at noe mangler når vi ikke kan ha de månedlige temamøtene der vi kan møte dere og diskutere dagsaktulle emner. Vi er, som dere sikkert forstår, redd for å miste kontakten med dere.

Vi skal gjøre alt vi kan for å ta igjen det forsømte!

Årsmøtet dem 3,. mars er kanskje ikke den samlingen som trekker flest medlemmer. Vi trenger dere imidlertid sterkt nå - La oss få en koselig kveld sammen der vi planlegger framtiden for foreningen i Horten. Datautviklingen stopper ikke opp pga denne typen virus.

Medlemmer som har gitt oss e-postadressen, vil, som vanlig,  få innkalling til møtet. I tillegg annonserer vi selvsagt i Gjengangeren. Når styret har gått gjennom papirene vil vi også legge ut en kopi av årsmøtepapirene på denne nettsiden under avsnittet "Om oss/årsmøte 2022"

Best Replica Watches

best-replicas.com

Vel møtt alle sammen!   

Hilsen Styret

 


Les hele artikkelen!


side 4 av 29