Seniornett Horten - Horten Seniornett


Styret


Styret 2018 - 2019

  Navn

  Bilde

  Funksjon

  E-postadr.

  Telefon

 

Bjørn Jakobsen

 

  Leder – gjenvalgt for 1 år i 2018 – Instruktør og Web-master

 

 

   bjorn1939@gmail.com

 

 

  959 91 166

 

Marit Pettersvold

 

  Sekretær – gjenvalgt for 2 år i 2018 –

Markedsføring

 

 

   marit.pett4@gmail.com

 

 

   971 57 814

 

Erik Frønæs

 

  Kasserer – gjenvalgt for 1 år i 2018 -

Kursadministrasjon

 

 

    kasssnh@gmail.com

 

 

 

  959 28 180

 

 

Leif Johnny Jensen

 

Styremedlem – valgt for 2 år i 2017

Kursadministrasjon

 

   seilerjensen@gmail.com

 

   901 56 740

 

Mogens

Flemming 

Ryvænge

 

 

 

Varamedlem – valgt for 1 år i 2019

 

 

 

mo-f-r@online.no

 

 

  95852120

 

Elin Wilkin

 

 

Varamedlem valgt for 1 år i 2018 – Forbereder medlemsmøter

 

   ew@organizer.net

 

  928 66 277

 

Arnfinn Røren

  

 

Varamedlem valgt for 1 år i 2018 –

Kursadministrasjon

 

  ar-roren@sf-nett.no

 

   932 68 027