Seniornett Horten - Horten Seniornett


Referat årsmøte 2022

Postet 12.mars.2022, klokken 12:20. av bjørn jakobsen


Janne Kjellsen og Per Olav Andersen skapte en god stemning med musikk og sang ved åpningen av Seniornett Hortens årsmøte den 3. mars på Aktivitetssenteret i byen. Vi var veldig glade over igjen å kunne møte våre medlemmer etter 2 års drift uten fysisk møtevirksomhet. Vi rakk så vidt å avholde årsmøtet i 2020 før pandemien satte en stopper for «større» ansamlinger. Håper samfunnet holdes åpent over lengre tid slik at vi igjen kan yte den servise som vår medlemmer fortjener.

Helt stopp har vi ikke hatt i vår virksomhet disse 2 årene. Både undervisningen og teknisk support har blitt gjennomført og tilpasset smittevernreglene, riktignok litt på sparebluss, men vi har i alle fall forsøkt å imøtekomme en viss etterspørsel.

Styret har i denne perioden sittet med forlengelse av perioden med 1 år. Beslutningen ble i 2021 tatt på bakgrunn av en e-post til medlemmene. Også papirene ble formidlet på vår hjemmeside uten merknader fra medlemmene.

På møtet den 3. mars 2022 kunne vi igjen hilse ca 20 personer velkommen - vi er tilfreds med frammøtet, men håper selvsagt at oppslutningen øker etter hvert som vi blir tryggere og flere tørr å møte andre mennesker igjen.

Alle papirene var også denne gangen lagt ut på vår hjemmeside: www.seniornett-horten.com.

Som vi skriver i årsberetningen, har vi i denne perioden lært at uten digitale løsninger hadde hverdagen blitt enda vanskeligere. Hjemmekontor og bruk av ulike digitale programmer for møte-avvikling er bare et eksempel på det vi har måttet lære.. Helsnorge.no har gitt oss koronasertifikat og oversikter over resepter og våre egne helseavtaler etc. Det er utrolig mange flere «apper» som har preget hverdagen vår disse 2 årene. Vi mener det er en risikosport i dagens samfunn å stå utenfor den digitale hverdagen. Likevel opplever vi at mange snur ryggen til utviklingen. Hva skyldes det? Møtet var enig i at det kanskje er en slags følelse av resignasjon som melder seg. For mange går det så fort og forandringene blir så mange at man gir opp å følge med. Dette er en stor utfordring for samfunnet og ikke minst noe vår organisasjon må ta tak i.

Seniornett Horten har god økonomi ikke minst takket være fordelaktige avtaler med Horten kommune. Lav aktivitet har imidlertid ført til at utgiftene har vært lavere, mens inntektene trass nedgang i medlemstallet har noenlunde stabile. Vanligvis har annonsering og gjennomføring av våre temakvelder vært blant de store utgiftspostene. Året 2021 gikk derfor med et overskudd i underkant av kr 20 000,-., Vi betale ingen husleie og nyter også godt av gratis nettoppkobling. Ingen av våre tillitsvalgte får betaling.

Det synkende medlemstallet beklager vi, men forstår at liten aktivitet gir dalende oppslutning. Vi  hadde nå ved utgangen av 2021 -  213 medlemmer, det laveste tallet på mange år.

SNH fremhever følgende og ønsker å gjenta det i markedsføringen:

Styret har i mange år praktisert en begrensning i anledningen til å tegne medlemskap. Det har imidlertid de sener årene blitt mer og mer klart at seniorene, uansett alder,, ikke er den eneste gruppen som har problemer med å være på høyde med den digitale utviklingen. Vi la derfor fram forslag om å utvide tilbudet:

Foreningen har ingen aldersgrense, men forutsetter at alle som søker er over 18 år. SNH vil vurdere de yngste spesielt og tror de fleste mestrer den digitale hverdagen uten nevneverdige problemer. Yrkesaktive og skoleungdom forutsettes å hente sine kunnskaper i samarbeid med arbeidsgiver og på skolen.»

På spørsmål om Seniornett ikke er en organisasjon for seniorer, er styret enig om å tolke navnet som en organisasjon der seniorer tar medansvar (av seniorer). Årsmøtet ga enstemmig sin tilslutning til vedtektsendringen.

I et samarbeid som ble innledet med Horten Bibliotek ( som forvalter hjelp ut fra NAV, Digihjelpen) dukket også spørsmålet opp om alle som kunne gå på kurs også måtte være medlemmer i Seniornett. Styret bestemte da at dette prinsippet burde vi også fravike. Nå kan alle som omfattes av vedtektenes definisjon av medlemskap søke om å få gå på kurs, men de som ikke ønsker medlemskap betaler en høyere pris (kr.500,-) Det samme gjelder teknisk hjelp.

Valg. Det sittende styre ble gjenvalgt:

 

 

   Sitter til

Leder:

Bjørn Jakobsen, gjenvalg for 1 år

2023

Sekretær:

Marit Pettersvold, gjenvalg for 2 år

2024

Kasserer:

Erik Frønæs, gjenvalg 1 år

2023

Styremedlem:

Ali Behmanesh

2024

Styremedlem

Mogens Ryvænge

2024

Varamedlem

Elin Wilkin, gjenvalg for 1 år

2023

Varamedlem

Arnfinn Røren, gjenvalg for 1år

2023

Bjørn Jakobsen, referent


Hele Nyheten