Seniornett Horten - Horten Seniornett


Årsmøte 2021

Postet 25.mars.2021, klokken 09:06. av bjørn jakobsen


 Hei medlemmer av Seniornett Horten!

Korona-pandemien har bestemt mye av driften i hele 2020 og ser også ut til å bestemme hvordan vi kan drive i store deler av 2021. Vi har ikke mulighet for å arrangere et vanlig årsmøte på Horten Aktivitetssenter. Styret mener også at et videomøte ikke vil passe særlig godt i vår organisasjon. 

Det er imidlertid medlemmene som i årsmøtet skal ha det avgjørende ordet, det gjelder særlig styrets sammensetning og økonomiske forhold. Styret har forsøkt å finne alternativer og fremmer derfor et forslag som vi har sendt på e-post til alle de medlemmer som har gitt oss en e-post-adresse.

  1. Medlemmer som egentlig er på valg i 2021 har alle sagt seg villige til å sitte ett år ekstra til 2022.
  2. Årsberetningen, regnskapet og budsjettet er som vanlig lagt ut på hjemmesiden
  3. Vi ber om tilbakemelding om dere har kommentarer til våre forslag til løsning.

Vi krysser fingrene og håper på et mer åpent samfunn når vaksinasjonsprogrammet er gjennomført.

På vegne av styret

Bjørn Jakobsen, styreleder

Årsmøte-papirer

 


Hele Nyheten