Seniornett Horten - Horten Seniornett


Fremtidsfullmakt

Postet 14.februar.2019, klokken 13:33. av bjørn jakobsen


 

 

 Fremtidsfullmakt, var kveldens tema og det fyldige og forståelige innlegge ble holdt av advokat Hege Brun Gullaker.www.pfcdealer.me  Da leder i SNH ønsket velkommen hadde det benket seg 85 personer rundt bordene i Aktivitetssenteret. Skal vi slå oss selv litt på brystet, for dette var fremmøterekord og viste at

vi hadde truffet et aktuelt tema. Fremtidsfullmakt hva er nå det? Jo, det er en fysisk fullmakt som gir en eller flere personer mulighet til å ivareta fullmaktsgivers interesser på angitte områder og faser i livet der kontrollen glipper,  dvs vi blir syke, demente eller ute av stand til å i vareta våre rettigheter selv. « Hvordan er mitt ønske når jeg selv ikke har kontrollen lenger.?»

Det finnes mye om fremtidsfullmakt på nettet og det kan selvfølgelig fylles ut på en enkel måte. Men som advokaten sa: får vi med alt som er viktig for meg og mine verdier.? Hennes råd var å besøke kontoret og bestille en time. Vi er i ulike situasjoner og at vi på tidspunktet fullmakten lages kanskje ikke får med oss alt/tenker på alt. Advokatene er eksperter på dette og vet hva fullmakten skal inneholde. Det stilles krav til fremtidsfullmakten:

Den må være skriftlig, fullmektigen må være over 18 år og fysiske personer. Fullmakten må undertegnes av to vitner, som er over 18 år, (ikke ha egeninteresse, ektefelle, samboer, barn, barnebarn. Vitnene skal  være tilstede når fullmaktsgiver skriver under på fullmakten. Dette er et dokument hvor det ikke finnes en oppbevaringsløsning slik som for et testament. Orginalen oppbevares av fullmaktsgiveren og den/de utpekte fullmektige kan for eks ha en kopi. En fremtidsfullmakt kan når som helst endres av fullmaktsgiver men da er det viktig å kaste/makulere den som ikke skal være gyldig.

Det var mange spørsmål rundt dette temaet og spørsmålene ble besvart på en meget forståelig må swiss replica watches te, hvilket også ble gitt uttrykk for.

Vi avrundet det hele med kaffe og kake som vi alltid pleier og praten gitt livlig rundt bordene.

Horten, 3 februar.

Marit Pettersvold (ref)

 

 


Hele Nyheten